Bulgular: lomber vertebral kolonda sol aks rotasyonu izlenmiştir. alt torok

  • Bulgular: Lomber vertebral kolonda sol aks rotasyonu izlenmiştir. Alt torokal ve lumbosakral invertebral diskler dejeneredir. L4-L5 ve L5-S1 invertebral disklerinde dejenerasyona sekonder sinyal kaybı izlenmiştir.L4-L5 invertebral diskinde asimetrik bulging ve posterosantral protrüzyon gelişmiştirAnterior epidural yağlı plan ve bilateral nöral foramen daralmıştır. Tekal saka bası oluşmutr.L5-S1 invertebral diskde asimetrik bulging ve posterior disk marj.sol santr.geniş tabanlı protrüzyon gelişm.

Bu soruya oy verin :

.
x