bu raporun anlamı nedir dorsal vertebralarda dejeneratif değişiklikler il

  • bu raporun anlamı nedir dorsal vertebralarda dejeneratif değişiklikler ile birlikte dorsal bölgede açıklığı sola bakan rotoskolyoz deformitesi izlenmiştir kardiotorasik indeks artmıştır kalpteki büyüme globaldir çıkan aort elonge ve hafif dilate görünümdedir (37x36mm).koroner arterlerde minimal kalsifik aterom plakları izlenmiştir trakea hafif sağa deviasyon göstermektedir aort basısına sekonderdir her iki akciğerde minimal amfizematöz havalanma artışı,kronik bronşitik değişikliklere bağlı bronş ve bronşiol duvarları hafif kalınlaşmıştır her iki akciğer dorsalinde dependen dansiteler izlenmiştir sol diyafram anterior kubbesinde minimal avantrasyon ve avantrasyona bağlı sol akciğer orta lob inferior linguler segmentte mikroatelektazik komprasif subsegment bant izlenmiştir sol akciğer dorsalinde minimal plevral kalınlaşma izlenmiştir görüntü alanına giren sağ böbrek posterior korteksten egzofitik uzanan 35x32mm boyutunda hipodens kistik lezyon izlenmiştir

  • Doktor Cevabı:

    Bunu doktorunuzla görüşün anlamlar çok uzun buradan açıklayabilmem de güç. takip eden hekime bunları sorup ne anlama geldiğini öğrenmeniz çok güç olmasa gerek...?

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :
Puan : 4 / Oy veren : 4 kişi

.
x