Ben yaklaşık 5 senedir mesigna iğne kullanıyorum . igneye başladığımdan ber

  • Ben yaklaşık 5 senedir MESİGNA iğne kullanıyorum . İgneye başladığımdan beri bugün ilk kez doktaragittim Doktorum bana kullandığım sürenin uzun olduğunu beni ileride kalp rahatsızlığı ,felç gibi rahatsızlıkların beklediğini söyledi. Ayrıca hemen iğneyi kesmemi istedi. Haftaya meme ultrasonum çekilecek . Şu anda çok korkmuş durumdayım gerçekten bu hastalık tehditleri altındamıyım ,iğne kullanmayıp, ilaca dönebilir miyim Hormon rahatsızlığım olduğu için günde bir tane tefor alıyorum .Yaşım 31

  • Doktor Cevabı:

    Bu ilacın üretici firması uyarı kısmında şunları yazmış "bugünkü bilgilere göre hormonal kontraseptif kullanımı sonucu venöz veya arteriyel tromboemboli riskindeki bir artış gözardı edilemez. relatif arteriyel tromboz riski (örn. inme, miyokard infarktüsü), aşırı sigara tüketimi, ilerlemiş yaş ve kombine hormonal kontraseptif kullanımı birarada bulunduğunda artmaktadır. mesigyna&#39nın içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. şiddetli üst abdominal yakınmalar, karaciğerde büyüme ya da batın içi kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü göz önüne alınmalıdır. aşağıdaki bulgular primer olarak kombine oral kontraseptiflerle yapılmış epidemiyolojik çalışmalardan elde edilmiştir. ancak mesigyna gibi enjektabl hormonal kontrasepsiyon kullanan kadınlar için de geçerli olabilir. 54 epidemiyolojik çalışmayı kapsayan bir meta-analiz sonuçlarına göre halen kombine oral kontraseptif (coc) kullanan kadınlarda meme kanserine rastlanma relatif riskinde hafif bir artış (rr=1.24) olduğu rapor edilmiştir. bu risk artışı coc kullanımının kesilmesiyle birlikte 10 yıl içinde göreceli olarak ortadan kalkar. meme kanseri görülme sıklığı 40 yaşın altındaki kadınlarda düşük olduğundan, mevcut ve eski kombine oral kontraseptif kullanıcılarındaki meme kanseri tanılarında görülen artış, genel meme kanseri riskiyle karşılaştırıldığında düşüktür. bu çalışmalar neden sonuç ilişkisi kurmak için yeterli kanıt getirmemektedir. bu artmış risk paterni, kombine oral kontraseptif kullanıcılarında meme kanserine erken tanı konması ya da kombine oral kontraseptiflerin biyolojik etkileri sonucu ortaya çıkabileceği gibi, ikisinin birleşimi ile de oluşabilir. kullanıcılarda saptanan meme kanserleri klinik olarak, hiç kullanmamışlarda görülenden daha az ilerlemiş bulunur. aşağıdakilerden birinin görülmesi halinde enjeksiyonlara devam edilmez: migren tipi baş ağrılarının ilk kez ortaya çıkması veya alışılmamış şiddette başağrılarının sık sık görülmesi, ani duyu bozuklukları (ör. görme veya işitme bozuklukları), tromboflebit veya tromboembolik semptomların ilk belirtileri (ör. bacaklarda alışılmamış ağrı veya şişme, belirgin bir neden yokken, öksürük veya nefes alma sırasında saplanıcı tarzda ağrı), göğüste ağrı ve sıkışma, operasyon hazırlığı (6 hafta öncesinden), immobilizasyon (kazalardan sonra olduğu gibi). bu durumların hepsinde artmış tromboz riski söz konusudur. ilacın kesilmesi için diğer nedenler: sarılık başlaması, hepatit, tüm vücutta kaşıntı, epileptik nöbet frekanslarında artış, kan basıncında anlamlı artış, gebelik. aşağıdaki durumlar yakın medikal takip gerektirir: diabetes mellitus, diabetes mellitus eğilimi, hipertansiyon, variköz venler, flebit öyküsü, otoskleroz, multipl skleroz, epilepsi, porfiri, tetani, korea minor. gebelik ve laktasyon gebelik kategorisi x’tir. mesigyna’nın laktasyon üzerinde baskılayıcı etkisi yoktur. süt emmiş bebeklerde istenmeyen etkiler bildirilmemiştir. ancak, düşük miktarlarda steroidler sütle atılabilir. diğer steroidlerle olduğu gibi yeni doğanda bilirübinlerin degradasyonunun özellikle yaşamın ilk haftasında bozulması mümkündür. eğer yenidoğan medikal tedavi gerektiren şiddetli ve ısrarlı bir sarılık geçiriyorsa, emzirmenin tedavi süresince kesilmesi gerekir. " sonuçta ciddi bir durum olmaması için doktorunuzun söylediklerini uygulayın.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x