Babamın çekilen renkli doppler us raporu ;sağ böbrek10,5cm,sol böbrek11,5cm

  • Babamın çekilen renkli doppler us raporu ;sağ böbrek10,5cm,sol böbrek11,5cm uzunlukta olup,ortalama parankim kalınlıkları sağda11mm,solda12mmölçüldü. böbrek parankim korteks ekoları doğal görünümdedir.sol böbrek orta zonda 7mm uzunlukta anjiyomyolipom ile uyumlu hiperekojen lezyon izlendi.Taş,solid kitle,hidronefroz gözlenmedi.Değişik yerleşimlerden yapılan interlober arter tatkikinde ort.rezistivite indeksi(Rİ) degerleri sağda 0,67,solda0,62 olarak hesaplandı.her iki taraf intrarenal arteriyel dalga formlarında erken sistolik tepe(ESP) (+);erken sistolik akselerasyon değerleri doğaldır.Ana renal arterlerde abdominal aorta hızına göre anlamlı hız artışları izlenmedi. Surrenal yerleşimlerinde sonografik olarak ölçülebilir boyutta kitle patolojisi gözlenmedi. SONUÇ: Ana renal arterlerde anlamlı darlık bulgusu saptanmadı.Sol böbrekte anjiyomyolipom ile uyumlu parankimal kortikal hiperekojen lezyon izlendi. yorumlarsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  • Doktor Cevabı:

    7mm anjimyolipom önemli değil takip gerekir. sonuç sorun gözükmüyor.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x