Babamin akci̇ğer tomografi̇ sonucu:toraks duvarını oluşturan yumuşak dokular

  • BABAMIN AKCİĞER TOMOGRAFİ **** duvarını oluşturan yumuşak dokular normal görülmüştür.Mediasten orta hatta olup, lober boronşlar, trakea ve proksimal segmenter bronşlar doğaldır.Kalp boyutları normaldir. Mediastende patolojik boyutta lenf adenomegali saptanmamıştır. Akciğer parankim yapılarının değerlendirilmesinde; Sağ hilusta 15*15 mm çapında santrali nekrotik lenf bezleri dikkati çekmektedir.Her iki akciğer apikal zonlarda sentrilobüler anfiematöz değişiklikler,sağ apikal zonda plöroparankimal çekintiler izlenmektedir.Sağ alt lob laterobazal ve posterobazal segment seviyesinde en büyüğü 7*6,5 cm boyutlarında santrali milimetrik alanlar içeren nodüler kitlesel lezyon izlenmektedir.Hastanın histopatolojik örneklemesi önerilir.Solda alt lob superior segment seviyesinde milimetrik asiner nodül mevcuttur.İnceleme alanına giren batın kesitlerinde; patoloji görülmemiştir. BALGAM TESTİ SOLUNUM TESTİ EKG NORMAL ÇIKTI.BRONOSKOPİ VE BİOPSİ İSTENDİ.HASTALIĞI NE OLABİLİR?TEŞEKKÜRLER.

  • Doktor Cevabı:

    Kanser veya akciğerin iltihabi bir hastalığı olabilir. lütfen çekinmeden randevü alarak geliniz. geçmiş olsun.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x