Babam 70 yaşında anjiyo ile tıkalı 1 kalp kamarına stent takıldı. şimdi tık

  • babam 70 yaşında anjiyo ile tıkalı 1 kalp kamarına stent takıldı. şimdi tıkalı bacak damarları için by pass önerildi.bu ameliyat nasıl yapılır? bilgi verirseniz sevinirim . teşekkürler.

  • Doktor Cevabı:

    Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha fazla görülmektedir. sıklığının erişkin erkek populasyonda %11’e dek yükselebildiği bildirilmiştir. genel yaşlı populasyonda ise sıklığın %12 ile %20 arasında olduğu bildirilmiştir. en önemli risk faktörü nikotin kullanımı ve d.mellitustur. hastaların %40-50’sinde birlikte koroner arter hastalığı da vardır. yaklaşık %15’inde karotid arter hastalığı vardır. fontaine-ratschow sınıflamasına göre, evre iii ve evre iv periferik arter hastalığı olanlarda birlikte koroner arter hastalığı olma olasılığının %90’lara çıktığı bildirilmiştir (fontaine-ratschow sınıflaması için bkz: klinik) 65 yaşın üzerindeki erkek hastalarda %10-15 oranında birlikte abdominal aortik anevrizma olduğu bildirilmiştir. periferik arter hastalarında kliniğin ağırlığını, damar darlığının ağırlığı, kollateral oluşumunun olup olmaması ve yeterli perfüzyonu sağlayıp sağlayamaması belirler. çok iyi kollateral gelişenlerde ekstremite perfüzyonu yeteri kadar sağlanırsa hastalar aseptomatik olabilirler. stenozun %90’dan fazla olması nabız alınamamasına yol açar. leriche sendromu’nda aortanın bifucatio’sunda lezyon gelişir. ve alt ekstremitede güçsüzlük, erektil disfonksiyon (empotans) ve iskiyaljiform ağrılar oluşur. periferik arter hastalığının tipik semptomu hareketle oluşan bacak ağrısıdır. yürümekle olan dinlenmekle geçen bu tipik ağrılara kladikasyon denir. fontaine ve ratschow’a göre periferik arter hastalığının klinik ağırlığı 4 evreye ayrılır. (fontaine-ratschkow) periferik arteryel hastalığın klinik sınıflaması evre 1: asemptomatik dönem (hastaların %75’i) evre 2: efora bağlı yakınmalar, kladikasyon (cladicatio intermittans) evre 2a: yürüme mesafesi 200 metreden uzun olanlar evre 2b: yürüme mesafesi 200 metreden kısa olanlar evre 3: istirahatte olan iskemik yakınmalar, ağrı evre 4: nekroz/gangren evre 4a: istirahat ağrısı olan evre 4b: istirahat ağrısı olmayan fizik incelemede, ciltte; renk değişikliği (solukluk), soğukluk, trofik değişiklikler, nekroz veya gangren bulguları, damar oklüzyonunun distalinde nabızların zayıflaması veya alınamaması ve sistolik kan basıncının düşmesi, ayaklar havada olarak bacakların tutulmasının iskemik bacakta renk solukluğuna yol açması ve daha sonra ayaklar aşağı indirildiğinde iskemik bacakta gecikmiş reaktif hiperemi oluşması gibi bulgular olabilir.medikal tedavide; a) egzersiz (evre i ve ii’de ağrı eşiğine gelene kadar her gün düzenli ve 1-2 saat süren fizik egzersizler yaptırılarak kollateral dolaşımın geliştirilmesi (evre iii ve iv’te kontrendike!) b) aspirin veya antikoagülasyon (warfarin) ile arteryel trombozis profilaksisi yapılması c) arteryel tromboziste trombolitik tedavi yapılması e) perkutan transluminal anjiyoplasti (pta) f) prostanoidler (prostoglandin e1 (pge-1) veya prostasiklin g) pentoxifyllin (2 x 400-600 mg) h) kalp yetmezliğinin ve/veya koah’ın düzeltilmesi invazif tedavi perkutan transluminal anjiyoplasti (pta) artık klasikleşmiş bir tedavi olmuştur. lezyonun tipine ve lokalizasyonuna göre farklı teknik ve yöntemlerle uygulanır (balon pta, rotasyon pta, laser pta, balon pta-stent implantasyonu, diğer tedavilerle kombine pta gibi). cerrahi tedavi a) revaskülarizasyon: evre ii ve daha ağır hastalarda endikedir. lokalizasyona ve lezyonun tipine göre uygulanan başlıca yöntemler; trombenarterektomi ve by-pass ameliyatlarıdır. b) sempatektomi c) amputasyon prognoz bu hastaların mortalitesi aterosklerozdan dolayı genel toplumdaki mortalitenin 2 katıdır. amputasyon riski genellikle %12’den azdır. sekonder ateroskleroz profilaksisinin yapılması ve erken dönemde tedaviye başlanmış olması prognozu iyileştirici etkenlerdir.geçmiş olsun

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x