Annemin sol inguinal bölgenin incelemesinde cilt cilt altı yumuşak dokular

  • Annemin sol inguinal bölgenin incelemesinde cilt cilt altı yumuşak dokular normal sonomorfolojidedir Bu lokalizasyonda 18 * 12 mm boyutunda, santrali anekoik hipoekojonnodüler lezyon mevcuttur. Lezyon çevresinde vaskülarizasyon artmış olup içerisinde de vasküler yapılar gözlenmektedir. İlk planda LAP olarak değerlendirilmiş olup ayırıcı tanısında organize abse olasılığı da akla gelmektedir. Çevresinde santralleri yağlı, en büyüğü 6*4 mm boyutunda reaktif lenf bezleri gözlenmektedir. Kas planları ve aralarında ki fasyalar ultrasonografik olarak normaldir. SONUÇ: Sol İnguinal bölgede santrali nekroze LAP? Bunun için hangi doktora çıkmamız önerilir.Hemen ameliyat gerekir mi?

Bu soruya oy verin :

.
x