Anembriyonik gebelik nedenleri

 • merhaba ben enson 30.01.2010 hasta oldum ve 02.03.2010 hamile olduğumu öğrendim.doktora gittiğimde ultrasyonda keseyi görüyor bebek görmüyor.bana git 1 hafta sonra tekrar gel dediler.tekrar gittiğimde kese var bebek yok dediler.tekrar 1 hafta sonraya randevu verdiler.benim o süre zarfında kanamam geldi.ben doktora gittim 12.04.2010 düşük yapıyosun ve kürtaja aldılar.ben anlıyamadım.benim ilk hamileliğimdi.neyden dolayı böyle olmuştur.tekrarlar mı ben çok korkuyorum.ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

 • Doktor Cevabı:

  anembriyonik gebelik (anembriyonik=embriyo olmayan yani "boş" gebelik; ingilizce=blighted ovum)yapılan ultrasonda gebelik haftasına göre embriyo görülmesi gerekirken, embriyonun görülememesi durumudur. embriyonun abdominal (karından yapılan) ultrasonografide takriben 6 haftalıkken, vajinal ultrasonografide ise takriben 5,5 haftalıkken görülememesi durumunda anembriyonik gebelik düşünülür (ancak gebelik haftası değerlendirmesi yapılırken son adet tarihi temel alındığında oluşabilecek hatalar nedeniyle (geç yumurtlama gibi), haftaya bağlı yorum çok dikkatli yapılmalıdır). gebelik kesesi bu durumda haftasına uygun büyüklükte olabileceği gibi, normalden büyük ya da küçük olabilir. embriyo gebeliğin erken aşamasında aşağıdaki anlatılacak nedenlerden birine bağlı olarak ölmüş ve rezorbe olarak ("eriyerek") görülmez hale gelmiş, ya da baştan beri hiç gelişmemiştir. gebelik hormonları belli bir süre daha etkili olmaya devam eder ve belli bir süre sonra (ortalama 1 hafta içinde) gebeliğin düşükle sonuçlanması beklenir. anembriyonik gebelik tanısının kesin olduğu durumlarda tıbbi tahliye uygulanmalıdır. şüphede kalınan durumlarda ikişer gün aralıklarla tercihan vajinal ultrasonografide gebelik kesesinin büyümesi izlenebilir ve /veya beta hcg değerlerinin normal artıp artmadığı araştırılabilir (beta hcg bu dönemde 48 saatte bir yaklaşık iki katına çıkar ve gebelik kesesi günde ortalama 1,2 milimetre büyür). gebelik kesesinin büyümemesi, küçülmesi veya gerekenden yavaş büyümesi durumunda yine anembriyonik gebelik tanısı konarak gebelik sonlandırılmalıdır. bozulmuş gebelik: anembriyonik gebelikle benzer bir durumdur. sıklıkla gebelik kesesinin düzensiz olarak izlendiği durumlarda bu tanı konur. normalde yusyuvarlak olması gereken gebelik kesesi düşükten hemen önceki dönemde düzensiz hale gelebilir ve yine sıklıkla kesenin etrafında az miktarda kan birikimi olur. bozulmuş gebelik ifadesi genellikle bu durumu tarif etmek için kullanılır. tanı konduktan sonra tıbbi tahliye ile gebeliğe son verilir. düşük neden olur?oosit (yumurta hücresi) döllendiği andan itibaren gebelik başlar. döllenen yumurta hücresi fallop tüpünde ilerleyerek uterus içine ulaşır ve burada en uygun yerde yerleşir. bu yerleşme (implantasyon) sonrasında beta hcg salgısı başlar.doğanın en önemli görevlerinden biri yeryüzünün canlılara sunduğu sınırlı kaynaklarından en mükemmel olan canlıların faydalanmasını sağlamaktır. bunun için de doğa(l) mekanizmalar yeni canlı oluşumunun her aşamasında ve hatta canlılar dünyaya geldikten sonra da hayatın her aşamasında devreye girerek tüm canlılar bir sınava tabi tutulur, "hatalı" olanlar ortadan kaldırılır ve kusursuz olanlara "yer açılır". "en mükemmel" olan burada genetik, yapısal ve işlevsel olarak en mükemmel olan anlamında kullanılmaktadır. doğal seleksiyon (seçim) adı verilen bu fizyolojik mekanizma "hatalı" olan organizmaları bulur ve yukarıda anlattığım gibi, mükemmel olanlarına yeraçmak için bir anlamda kendi yaptığı hataları yok ederek düzeltmeye çalışır. en dar anlamda bakıldığında "düşük" bu fizyolojik mekanizmanın dışavurumlarından biri olarak görülebilir. doğal seleksiyonun düşük eyleminde en önemli özelliklerinden biri en erken dönemlerde devreye girmesidir. hata henüz büyük boyutlara ulaşılmadan bertaraf edildiğinde mekanizma daha iyi işler. bu nedenle her ne kadar "düşük" terimini ilk 20 hafta içinde oluşan bir olay olarak tarif etmiş olsak da aslında düşükler en sık gebeliğin oluştuğu ilk günlerde oluşur ve önemli bir kısmı da henüz adet gecikmesi gibi gebelik belirtileri oluşmadan, yani kadın gebe olduğunu algılamadan meydana gelir. döllendikten hemen sonra süreç işlemeye başlar ve döllenmiş olan ancak "kalitesi düşük" yumurta hücresi hemen yok edilmeye çalışır. bu süreç o kadar hassas işler ki, bu aşamadan adet gecikmesi olan gebeliğin dördüncü haftasına kadar oluşmuş olan gebeliklerin yaklaşık %25'i düşükle sonuçlanır. bu gerçeği beta hcg hormonu ölçüm yöntemleri geliştirildikten sonra anlamış bulunuyoruz. yukarıda anlattığım gibi implantasyon (uterus içinde yerleşme) oluştuktan hemen sonra başlayan beta hcg salgısı hassas laboratuar incelemeleriyle ölçülebilmekte ve kadında henüz adet gecikmesi olmadan beta hcg salgısının arttığının gözlenmesiyle gebelik tanısı kesin konabilmektedir. bu aşamada henüz biyolojik olarak gebelik başlamamış olduğundan ve kan biyokimyasına göre (yani beta hcg artışına göre ) gebelik tanısı konduğundan gebeliğe "kimyasal gebelik" adı verilir. doğal seleksiyonun diğer bir özelliği de hatalarını düzeltme yönündeki tutumunu "inatçı" bir şekilde devam ettirmesidir. kadında adet gecikmesi olduktan sonra da takip devam eder ve tanısı konmuş gebeliklerin yaklaşık %15'i de gebeliğin ilerleyen haftalarında düşükle sonuçlanır. yani bunun anlamı, oluşmuş gebeliklerin yaklaşık %40'ı düşükle sonuçlanmaktadır! bu durum doğanın çok hata yapmasından değil, en ufak hataları bile "affetmemesinden" kaynaklanan bir durumdur.gebelik haftası ilerledikçe gebeliğin düşükle sonuçlanma olasılığı azalır. zira doğal seleksiyon süreci "hatalı gebelikleri" sıklıkla erken gebelik haftalarında yakalar ve sonlandırır. nitekim düşüklerin %80'i gebeliğin ilk 12 haftasında gerçekleşir ve bu haftadan sonra düşük riski giderek azalır. yapılan bazı çalışmalar bebeğin ultrasonografide kalp atışlarının gözlenmesi durumunda düşük riskinin %3'e kadar düştüğünü göstermektedir. yukarıda anlattığımız bu doğal seleksiyon süreci elbette her düşüğün nedeni değildir. özellikle tekrarlayıcı düşüklerin önemli bir kısmı, kadında varolan bazı yapısal kusurlara (uterus şekil bozuklukları gibi), hormonal dengesizliklere (polikistik over gibi, tiroid işlev bozuklukları gibi), kadında ve /veya erkekte varolan genetik bazı kusurlara bağlı (dengeli translokasyonlar gibi) olarak da oluşabilir. ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim: erken gebelikte ortaya çıkan düşüklerin %50'sinden fazlası bebekte tesadüfî olarak ortaya çıkan ve tekrarlayıcı özelliği bulunmayan kromozom anomalilerine bağlı meydana gelir. düşük esnasında gebelik haftası ne kadar ufaksa nedenin böyle olma olasılığı o kadar yükselir. bu yüzden de düşük, üreme çağında bulunan kadınların sıklıkla yaşadığı ve çoğunlukla tekrar etmeyen bir durum olarak kabul edilebilir.doğal seleksiyon elbette her üretim hatasını saptayamaz ve bazı gebelikler hatalı üretilmiş olmalarına karşın devam eder. doğal seleksiyon süreci bu hataları gebeliğin ilerleyen haftalarında yakaladığında kendini geç düşükler ya da erken doğum, ölü doğum şeklinde belli edebilir. esasen erken doğumların bir kısmının nedeni de budur. doğal seleksiyon hatalı üretimi doğuma kadar yakalayamadığında yenidoğan döneminde yakalayabilir. yeni doğan ölümlerinin önemli nedenlerinden biri de anomalili doğmuş bebeklerdir.kimlerde düşük yapma riski daha yüksektir? : anne (ve baba adayının) gebeliğin oluştuğu esnada yaşı ne kadar yüksekse ve kadının daha önceden yaşadığı gebelik sayısı ne kadar fazlaysa gebeliğin düşükle sonuçlanma riski de o kadar artar. bu doğaldır, zira yaş arttıkça gamet hücrelerinde (kadınlarda yumurta hücresi, erkeklerde sperm) genetik bozukluklar meydana gelme olasılığı ve bu meydana gelen bozukluğun döllenmiş hücreye geçme olasılığı artar. 20 yaşından daha genç olan anne adaylarında düşük riski yaklaşık %10 iken (gebelik tanısı konulan gebeliklerin düşük oranı), 40 yaşından daha ileri yaşta olanlarda bu risk %30 civarındadır. baba adayının yaşının 40'ın üzerinde olduğu gebeliklerde de düşük riski iki kat artar. en önemli etken olan anne ve baba adayı yaşı dışında, anne adayında hormonal bazı hastalıklar (polikistik over, hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması)), kronik hastalıklar (özellikle kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları, bazı otoimmun hastalıklar, tüberküloz, kanser, ileri derecede kansızlık), jinekolojik hastalıklar (uterus şekil bozuklukları, uterusta yapışıklıklar, miyomlar, tedavi edilmemiş bazı vajinit türleri, sigara ve alkol kullanımı ve mesleki olarak bazı maddelere sürekli maruz kalma da düşük oluşma riskini artırır.daha önceki gebeliklerinden biri düşükle sonuçlanmış olan anne adaylarında da yeni bir gebeliğin düşükle sonuçlanma riski hafifçe artar. daha önce yapılan iki veya daha fazla düşükte ise önceden gerçekleşmiş düşük sayısı arttıkça yeni gebeliğin de düşükle sonuçlanma riski artar. her ne kadar düşük sayısı arttıkça yeni oluşan bir gebeliğin de düşükle sonuçlanma riski yükselse de, istatistikler üç veya çok daha fazla sayıda düşük yapmış anne adaylarında bile sağlıklı bir bebek doğurma olasılığının %55 ile %75 arasında olduğunu göstermektedir.yeni doğum yapmış bir anne adayında doğumdan sonraki ilk üç ayda oluşan gebeliğin de düşükle sonuçlanma riski nispeten yüksektir.verdiğim cevap yeterli gelmediyse tekrar sorabilirsiniz veya telefonla bana ulaşabilirsiniz. diğer hastalara beni tavsiye etmek için sitenin tavsiye bölümünü kullanabilirsiniz. op. dr. sadi akşehirli 0505 3941185 sağlıklı günler...

  tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları

 • Haşimato veya tiroit rahatsızlığı hk

  Doktor bey merhaba, bayan, 33 yaşında 60 kiloyum. ellerim göğsüm ve yüzümde oluşan örümcek damar ismi verilen kırmızı lekeler ve avuç içlerim ayak altlarımın çok kırmızı oluşundan, karaciğer rahatsızlığı aramak için birçok test yapıldı, ortalama çoğu iyi değerler arasında çıkmasına rağmen t4 serbest...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Muammer Kara

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Gorunmeyen embriyo hakkında

  Mrb. 17 kasim son adet tarihim ve hamileyim. 23 aralikta karindan ultrasonla bakildi kese gorundu. 4+6gunluk  dedi beta hcg 1925.00 cıktı. 15 gun sonra gittimde . embriyo gorunmedi kese 15mm olmuş ve icinde 6.5 mm çapında yolk kesesi mevcut 5hafta 5 gunluk dedi doktorum. beta hcg degerim 10000 cıktı...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Atlaz İsmayılova

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Gorunmeyen embriyo hakkında

  Mrb. 17 kasim son adet tarihim ve hamileyim. 23 aralikta karindan ultrasonla bakildi kese gorundu. 4+6gunluk dedi beta hcg 1925.00 cıktı. 15 gun sonra gittimde . embriyo gorunmedi kese 15mm olmuş ve icinde 6.5 mm çapında yolk kesesi mevcut 5hafta 5 gunluk dedi doktorum. beta hcg degerim 10000 cıktı...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Neslihan Gürbüz

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Gebelikle ilgili

  Hocam tekrar iyi günler. klomen ile hamile kaldım 5+3te kese boyutu 10.50mm idi. 6+0da tekrar muayene oldum kese boyutu 14.50mm yolk sac var yolk saçın alt kısmında parlak kalın bi alan var ama kalp atışı duyulmadı anembriyonik yada ölü embriyo kürtaj ol dediler. betahcg de istediler 5+1den 6+0a kad...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Alparslan Baksu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Boş gebelik

  Merhaba hocam 22 ekimde bos gebelik nediyle kurtaj oldum 29 yaşındayım ilk gebeligim 8+ 4 haftalıkti bir daha hamile kalmak için ne kadar zaman beklemliyim hamlie kalırsam bir daha aynı şeyi yasarmiyim gittiğim dr 6 aya beklememi suyledi nedenin sorduğumda düşük ihtimali var dedi bi daha bos gebeli...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İsmail Fahri Öçer

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Yolk kesesi

  Merhabalar doktor bey 6 haftalik gebeyim yolk sac izlendi ama normelden buyuk oldugu soylendi ölçusu belirtilmedi bebegin kalp atisida duyulmadi.1 hafta sonra goruselim dendi.ne gibi sonuclar dogurur.kalp atisi duyulursa sonrasinda sıkıntı olur mu?yardımcı olursanız cok mutlu olurum iyi calismalar

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İsmail Fahri Öçer

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Boş gebelik belirtisi

  İyi akşamlar melih bey ben 7+1 haftalık gebeliğim zamanı ikinci ultrason muayane gittim ve gebelik ve yolk kesesi oluşmuşken bebeği göremedi.kese gelişimi bir önceki ultrasonuma göre gelişmişti ve normal seviyede.sonrali gün beta hcg baktırdığımızda oran yukselmiş ve 74732.1 oranında.bende gebelik...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Melih Üstün

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Boş gebeli̇k mi̇ ?

  Merhaba dr bey ben iki ay öncesinde ikiz gebelik gecirdim ama kesenin birtane boş dediler ve diğerininde bir hafta sonra kalbi durup küretaj olmuştum suan yine 6 haftalık gebeyim fakat kese var ama bebek ve kalp atışı yok dedi boş gebelik olabilirmi ileriki zamanlarda bebek canlanır mı yardımınız i...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Ümit Kaya

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Pataloji raporu

  Mrb 10.haftada olan gebeliğim bebeğimin kalp atışlarının durması sebebiyle bir hafta önce kürtaj ile sonlandırıldı. yapılan patalojik biyopsi sonucuda aşşağıdaki gibidir beni bunun ne anlama geldiği konusunda aydınlatırsanız sevinirim bebeğim neden ölmüş. klinik bulgu ve klinik tanı : missed abort...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Seval Taşdemir

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Moleküler sitogenetik raporu

  Hocam iyi günler moleküler sitogenetik raporumun sonuç kısmında "nuc ish (13q14,d18z1,d21s259)*1[25]/(13q14,d18z1,d21s259)*2[75]" yazmaktadır. yorum kısmında ise "araştırılan kromozomlarda incelenen spermlerin %75 inde incelenen kromozomlarda 2 sinyal tespit edilmiş olup bu diploidiyi düşündürmek...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Murad Çeltik

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Moleküler sitogenetik raporu

  Hocam iyi günler moleküler sitogenetik raporumun sonuç kısmında "nuc ish (13q14,d18z1,d21s259)*1[25]/(13q14,d18z1,d21s259)*2[75]" yazmaktadır. yorum kısmında ise "araştırılan kromozomlarda incelenen spermlerin %75 inde incelenen kromozomlarda 2 sinyal tespit edilmiş olup bu diploidiyi düşündürmek...

  Doktor Cevabı:

  Doç. Dr. Ali Nejat Eğilmez

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Bos gebelik suphesi

  Son adet tarihi 10 temmuz. beta hcg 16 agustosta 3564 beta hcg 7 eylulde 40.000 embriyo hala net gorulemedi ilk gebelik kurtaj vb islem yok bos gebelik mi acaba?karar vermek icin biraz daha beklenmeli mi?bos gebelik tam olarak nasil tespit edilir sadece ultrson mu?beta hcg birsey ifade eder m...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Birol Cengizoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Kürtaj oldum kanamam sonra başladı

  Anembriyonik gebelikten kürtaj oldum kanamam 2gün sonra başladı sıkıntı olurmu ultrason kontrolü yaptılar parça kalmamış ama sağ over da kist var ondan olabilirmi

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. H. Yeşim Yerçok

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kalp atısi en fazla kacinci haftada belli olur?

  Hocam yengemin bir oglu var 7 yasinda iki kimyasal gebelik gecirdi simdi iki ay önce hamile oldugunu ögrendik ama bugün doktora gittigimizde kalp atislarini duyamadik ve doktor ultrason istedi sonuc "uterin kavitede yaklasik 40 mm (9 hafta 3 gün ile uyumlu) gestasyonel keseye ait görünüm izlenmiş ol...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. İsmail Fahri Öçer

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kürtaj sonrası patoloji sonuçlarım

  Merhabalar dr.bey.ben 6 ay ara ile 2 kez kürtaj oldum.hamileliğimin 8-9 haftalarında bebeklerimin ikisininde kalp atışları durdu ve kürtaj olmak zorunda kaldım.bunun üzerine genetik araştırma yapıyorlar.henüz açıklanmadı ama 2.kürtajımı 04.07.2014 de oldum 13 gün önce bunun patoloji sonucunda kan ve...

  Doktor Cevabı:

  Yrd. Doç. Dr. Saltuk Aytaçoğlu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör
.
x