Abimin pet sonucunda sol akciğer üst lob apikal segmentte spiküler kontu

  • Abimin pet sonucunda Sol akciğer üst lob apikal segmentte spiküler konturlu malign tümöral kitle—>Akciğer Ca.—>T1 Aortopulmoner subaortik hipermetabolik lenf bezleri—>N2 Serebral metastatik kitleler—>M1 Sağ frontal kemikte 1 cm çapında, her iki tabulayı ve diploeyi içine alarak kat eden yuvarlak şekilli hipodens kemik lezyonu—>İatrojcnik?/met? Klinik bilgiler eşliğinde değerlendirilmesi önerilir. bilgiler yer almaktadır.İYİLEŞME ihtimali

  • Doktor Cevabı:

    Yılmaz bey; hastanız ileri evre akciğer ca olduğu anlaşılıyor. hastalık ileri evre olmasına karşın tedaviye vereceği cevap hastanın iyileşme oranını belirleyecek. tedavinin nasıl olması gerektiğini anlayabilmek için de bazı tetkiklere ihtiyaç var. (hastanızla ilgilenen doktor ilgili tetkiklri istemiştir veya isteyecektir. ) ancak beyin metastazı olduğu için rt şart gözüküyor. saygılarımla.

    tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

.
x