..3cc hacmi̇nde pembe elasti̇k kivamli doku parçasi materyali̇n tamami 1kaset

  • ..3CC HACMİNDE PEMBE ELASTİK KIVAMLI DOKU PARÇASI MATERYALİN TAMAMI 1KASET HALİNDE TAKİP EDİLDİ. GENİŞ KAN VE FİBRİN KİTLELERİ ARASINDA YER ALAN ENDOMETRİYAL DOKU ÖRNEKLERİNE STROMA İLERİ DERECEDE ÖDEMLİ OLUP İÇERİSİNDE KIVRINTILI TEKSIRALI EPİTEL İLE DÖŞELİ GLANDLAR MEVCUT.ARADA DÜZENLİ 2SIRALI EPİTEL DÖŞELİ KORYONVİTLUSLARI VE DÜZENLİ TROFOBLASTİK HÜCRELERDEN OLUŞAN PLASANTAL DOKU ÖRNEKLERİ MEVCUT PATOLOJİK TANI:::KAVUM UTERİ,KÜ****İDUA MATERNALİS,DÜZENLİ PLESENTAL DOKULAR rapor neanlama

Bu soruya oy verin :

.
x